Capítol Introduire l'innovation comme système d'amélioration de l'enseignement
RESUM CAPíTOL

Al capítol es tracta la temàtica de la innovació, un element indispensable per a la millora de la pràctica docent i, en aquest cas, de l’ensenyament de llengua francesa. Es detallen diversos models d’intervenció i es suggereix un seguit de bones pràctiques que es poden prendre de referència per a la innovació educativa. Seguidament s’exposen algunes idees sobre la descripció i l’avaluació d’aquestes bones pràctiques, i es conclou amb un apartat d’activitats sobre el capítol i una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE