Capítol Investigación en acción en el aula de lengua extranjera: la evaluación de la interacción mediante el portafolio oral
RESUM CAPíTOL

L’autora d’aquest capítol, en un procés d’investigació-acció, analitza la utilització d’un instrument innovador en l’avaluació de la llengua a l’aula de llengua estrangera: el portafolis oral, resultat de la gravació de tasques interactives. Aquest treball pretén conèixer com incideix l’ús del portafolis oral en l’aprenentatge, i amb aquest objectiu s’utilitzen diversos instruments d’anàlisi: entrevistes, transcripcions de la interacció entre estudiants, diaris dels i les alumnes i de la professora investigadora, qüestionaris.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE