Capítol Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral formal
RESUM CAPíTOL

El propòsit de la investigació que es presenta en aquest capítol és elaborar coneixement sobre els mecanismes d’aprenentatge de la llengua oral formal i aportar elements de reflexió per enfocar amb més eficàcia i confiança l’ensenyament i l’aprenentatge del discurs oral a les aules. En aquest treball es defineixen uns objectius i continguts d’aprenentatge pel que fa a un gènere discursiu oral i a unes formes d’organització de les activitats i d’actuació dels participants a les aules dels nivells educatius superiors.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE