Capítol Investigación socioeducativa en el grado de educación social
RESUM CAPíTOL

L'atenció directa als reptes socials requereix investigar aquests reptes i intervenir per superar-los. Les competències en recerca dels i les educadors/es socials són de gran importància tenint en compte l'àmbit de l'educació social. Per aquesta raó, en l'assignatura de Recerca Socioeducativa del grau d'educació social de la Facultat d'Educació de Bilbao es planteja valorar i impulsar la recerca en l'àmbit de l'educació social. Per això, l'alumnat ha de plantejar un projecte de recerca i dur-lo a terme amb l'ajuda de les classes teoricopràctiques. Des del curs acadèmic 2019-2020 i 2020-2021 s'han defensat 27 recerques. Dos d'elles publicades en revistes relacionades amb l'educació social. Es pot concloure que la metodologia emprada perquè l'alumnat utilitzi mètodes de recerca en educació social ajuda al fet que l'alumnat aprengui a investigar i s'interessi en la recerca com a eina d'intervenció.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre compila una sèrie de treballs de recerca realitzats que ofereixen una visió reflexiva i pràctica sobre els reptes als quals s'enfronta l'educació en l'actualitat, com ara projectes i experiències de bones pràctiques en diferents espais i etapes educatives, protocols d'actuació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), treballs sobre inclusió socioeducativa en contextos d'immigració i projectes d'innovació educativa (PID) a la universitat, entre d’altres. Així mateix, es presenten recerques sobre l'impacte de la covid-19 en els sistemes educatius.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: COVID e inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión socioeducativa y organización escolar
Parte III: Inclusión educativa con personas con necesidades especiales