Capítol Investigar para comprender
RESUM CAPíTOL

La idea clau que aborda aquest capítol és que, en realitat, no hi ha un coneixement per ensenyar sinó que hi ha un coneixement per desenvolupar. La dificultat de l’aprenentatge científic no prové del coneixement que els alumnes no tenen, sinó del coneixement que sí que tenen. Per aquest motiu, en aquest capítol s'explica com es pot canviar el punt de vista i situar els conceptes i els models explicatius dels nens com el punt de partida i la matèria primera amb la qual cal treballar a l'aula, de manera que es condueixi cap a la construcció del coneixement científic com a element que sempre comporta processos de canvi conceptual.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ciencias en primaria

Resum del llibre
Aprender ciencias no es fácil, y no todas las maneras de enseñar ciencias ayudan a aprender. «Aprender a investigar e investigar para comprender», parece un lema adecuado para plantearse el trabajo en el aula. Dirigido principalmente a los maestros de educación primaria, y a los estudiantes de magisterio, quiere contribuir a disponer de un modelo de enseñanza de las ciencias fundamentado en la investigación reciente, es un paso necesario hacia la mejora del aprendizaje de las ciencias de los niños y niñas.

Llibre disponible per capítols
INDICE