Capítol Investigar sobre la propia práctica para mejorarla
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol proposa una filosofia i una metodologia de treball: la pràctica reflexiva i la investigació sobre la pràctica. Es tracta d’indagar sobre la pràctica d’intervenció en medi obert per millorar-la mitjançant processos d’investigació compartida i participativa. S’hi inclouen algunes tècniques per facilitar aquest tipus d’enfocament.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €