FORMATS DISPONIBLES
29,50 €
28,03 €
21,00 €
19,95 €
Resum del llibre

Aquest llibre revisa l'educació matemàtica infantil a partir de tres dimensions: les finalitats de l'ensenyament de les matemàtiques, l'organització de l'ensenyament i les pràctiques d'ensenyament.

També se centra en els blocs de contingut: àlgebra primerenca, numeració i càlcul, geometria, mesura i estadística i probabilitat, respectivament. Es presenten els coneixements matemàtics, una proposta per edats, itineraris d'ensenyament amb estratègies i recursos organitzats en  nivells: contextos informals, contextos intermedis i contextos formals per completar l'aprenentatge des del que és concret fins al que és simbòlic; i indicadors per a una avaluació formativa.

Finalment, s’aborden les connexions de les matemàtiques amb altres disciplines en el context de l'educació integral STEAM, el pensament computacional i la sostenibilitat.