Capítol Juegos con el diccionario
RESUM CAPíTOL

El joc és una estratègia didàctica per crear contextos de comunicació a les aules que propicien l’expressió oral i escrita de l’alumnat. Aquest capítol presenta un conjunt de jocs per aprendre a fer servir el diccionari, estructurar les definicions de conceptes i ampliar el vocabulari, a fi de valorar la seva utilitat i expressar-se oralment i per escrit amb més precisió i rigor. Cada joc indica les habilitats lingüístiques i competències que es treballen, la durada i l’organització dels alumnes, una breu descripció del joc i pautes de gestió de l’aula per a l’organització del joc. En alguns casos es mostren exemples i variants del joc.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €