Capítol Juegos de siempre
RESUM CAPíTOL

El joc és una estratègia didàctica per crear contextos de comunicació a les aules que propicien l’expressió oral i escrita de l’alumnat. Aquest capítol ofereix una bateria de jocs coneguts (penjat, mots encreuats, sopes de lletres...), de manera que s’hi pugui jugar fàcilment i en els quals s’abordin aspectes lingüístics com ara l’ampliació del vocabulari i l’ortografia, entre d’altres. Cada joc indica les habilitats lingüístiques i competències que es treballen, la durada i l’organització dels alumnes, una breu descripció del joc i pautes de gestió de l’aula per a l’organització del joc. En alguns casos es mostren exemples i variants del joc.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €