Capítol Juegos de simulación
RESUM CAPíTOL

El joc és una estratègia didàctica per crear contextos de comunicació a les aules que propicien l’expressió oral i escrita de l’alumnat. Aquest capítol exposa un conjunt de propostes contextualitzades que simulen situacions versemblants o imaginàries, amb l’objectiu de treballar l’argumentació oral. Cada joc indica les habilitats lingüístiques i competències que es treballen, la durada i l’organització dels alumnes, una breu descripció del joc i pautes de gestió de l’aula per a l’organització del joc. En alguns casos es mostren exemples i variants del joc.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €