Juegos populares y tradicionales europeos
Resum del recurs

Llistat de 10 jocs populars i tradicionals europeus com a proposta d'una setmana cultural escolar


Descripció del recurs

A continuació us presentem una sèrie de 10 jocs populars i tradicionals europeus, com a proposta d'una setmana cultural escolar. Per saber-ne més sobre el tema podeu consultar l'article de la revista Tàndem nº46.

Joc Nº1 - El Sac Suec:
Els membres de l'equip han de fer torns per cobrir el recorregut d'un circuit (amb petits obstacles, corbes, rectes ...) utilitzant un sac de tela. El responsable de l'activitat ha de registrar el número de voltes que aconsegueix realitzar el total de membres del grup. Cada volta completa representa un punt. El resultat final de la prova, és la suma de totes les voltes completades per tots els jugadors del grup.

Joc Nº2 - La Bota Finlandesa: El joc consisteix en llançar una bota (de qualsevol tipus) el més lluny possible i de forma totalment lliure (amb carrera prèvia, amb salt previ, amb gir ...). Tots els jugadors de l'equip han de llançar la bota per intentar arribar a la màxima distància possible. El responsable de l'activitat ha de registrar la distància (en metres) del llançament més llarg expressat pels jugadors d'un equip, i aquest és el resultat final de la prova de tot l'equip.

Joc Nº3 - Les Bitlles Escoceses:
Es col·loquen 5 bitlles en un espai lliure d'obstacles formant un heptàgon. Els jugadors de l'equip han de llançar boles de cartró de forma alternativa (una a cada torn), per intentar enderrocar les cinc bitlles. Cada vegada que una bitlla és derrocada, el responsable de l'activitat anota un punt. El resultat final de la prova és el nombre total de punts obtinguts per tots els jugadors de l'equip.

Joc Nº4 - El Circuit Irlandès:
Tots els membres de l'equip, han de travessar una estructura de bancs individualment i en el menor temps possible. El resultat de la prova del grup és el temps de l'alumne més ràpid recorrent l'estructura. En finalitzar l'activitat, s'atorga un punt a l'equip més ràpid, 0,8 punts al segon més ràpid, 0,7 al tercer, 0,6 al quart, 0,5 al cinquè, 0,4 al sisè i 0,3 al setè equip més ràpid.

Joc Nº5 – “La Comba Española”:
L'objectiu del joc és que tots els membres de l'equip saltin a corda a la vegada. Per aconseguir el punt del joc, el conjunt del grup ha de realitzar almenys cinc salts consecutius.

Joc Nº 6 - El Salt Polonès:
Tots els membres de l'equip han de realitzar un salt amb carrera prèvia (similar al salt longitud de l'Atletisme). El responsable del joc ha de registrar el salt més llarg de tots els que realitzin els jugadors d'un equip en metres, i aquest és el resultat d'aquest grup en aquest joc.

Joc Nº7 – El cèrcol txec: Tots els jugadors del grup han de disposar de dos cèrcols i s'han de col·locar a uns deu metres de distància de tres tanques grans que han d'estar tombades horitzontalment, unides unes a les altres. El joc consisteix en realitzar llançaments dels cèrcols cap a les tanques de manera que aquests romanguin atrapats entre les reixes de les mateixes després del llançament. Cada vegada que algun dels cèrcols s'ubiqui dins d'aquestes reixes, l'equip aconsegueix un punt. El resultat final de la prova és la suma de tots els punts aconseguits per tots els jugadors de l'equip.

Joc Nº8 - El Port Alemany:
El joc consisteix en transportar set o vuit taulons de fusta, de la zona en la qual romanen agrupats (una damunt d'un altre), a una altra que es troba situada a uns deu metres de distància. Tots els jugadors s'han d'organitzar per transportar els taulons. Cada vegada que s'aconsegueix traslladar tots els taulers cap al costat contrari de l'àrea de joc, els responsables anoten un punt a l'equip. El resultat final de la prova és la suma de tots els punts aconseguits pel grup.

Joc Nº9 - La Bicicleta Portuguesa:
El joc consisteix en recórrer un circuit d'obstacles amb una bicicleta. Els jugadors han de fer torns per cobrir el recorregut i es deixen la bicicleta en finalitzar una volta completa al circuit. El responsable del joc ha d'anotar el nombre de voltes completes que realitza cada equip i aquest és el resultat final de la prova.

Joc Nº10 - El Mur Romanès:
Tots els jugadors de l'equip es situen a deu metres de distància de dues taules grans que estan col·locades de tal manera que formen un petit mur. Just al peu de les taules, es col·loquen tres o quatre cèrcols, uns al costat d'altres. Els jugadors han de llançar petites pilotes de paper de manera que romanguin immòbils dins dels cèrcols. Cada vegada que un jugador aconsegueixi ubicar una pilota dins d'algun dels cèrcols, el responsable del joc anota un punt. El resultat final de la prova és la suma dels punts aconseguits per tots els jugadors de l'equip.