Recursos Kenken


Kenken
Resum del recurs

Trencaclosques numèric basat en quadrícula que fa servir les operacions matemàtiques bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) al mateix temps que desafia les habilitats de lògica i resolució de problemes.


Descripció del recurs

Aquest recurs complementa la lectura de l'article "Recursos para el aula: Kenken, el sudoku aritmético" de la Revista UNO n.83. Clic aquí.

Un kenken és un quadrat format per "nxn" quadrícules, amb "n" des de 3 fins a 9. En un 3x3, cal acomodar a cada fila i columna els números 1, 2 i 3; en un 4x4, els dígits de l'1 al 4; i així successivament. Com si d'un sudoku es tractés, cada dígit ha d'aparèixer una única vegada a cada fila i en cada columna.

En l'article "Recursos para el aula: Kenken, el sudoku aritmético" poden trobar-se activitats per a l'aula de matemàtiques, utilitzant aquest recurs com a eina per fomentar l'aprenentatge cooperatiu.

En les següents pàgines web, es pot accedir a propostes de diferent dificultat:

· https://krazydad.com/inkies/

· http://www.kenkenpuzzle.com/