Llibre L'aprenentatge basat en problemes (ABP) De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d'estudiants


FORMATS DISPONIBLES
11,50 €
10,93 €
8,10 €
7,70 €
Resum del llibre
Què és i com dur a terme l'aprenentatge basat en problemes (ABP). El marc teòric, els antecedents històrics i les aplicacions pràctiques. Allò que pot esdevenir un centre educatiu: «un entorn concebut per desenvolupar les capacitats i aptituds dels estudiants en un context d'aprenentatge per descobriment».