Article L'avaluació de la pràctica docent: un aspecte de canvi en el procediment d'accés a la funció docent.
AUTORS
Alsinet Caballeria, Josep / Plancheria Roset, Josep
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €