Llibre L'educació primària Reptes, dilemes i propostes


FORMATS DISPONIBLES
22,50 €
21,38 €
15,80 €
15,01 €
Resum del llibre
A la primària es couen els èxits i els fracassos que més tard s'evidenciaran a les etapes posteriors, i per això és tan important la feina que s'hi ha de realitzar.
Afavorir l'autonomia educativa, potenciar el projecte d'escola, crear les condicions per facilitar la innovación educativa, seleccionar i decidir quins són els aspectes clau de la'prenentatge, estimular el paper dels pares i de les mares a l'escola, etc. són alguns dels temes que s'hi tracten, amb el benentés que no hi pot haver receptes màgiques aptes per a totes les circumstàncies, perquè hi ha contextos, mestres, infants i espais i temps diferents, i cal adequar la tasca educativa a cada particularitat.