Article L'escola en xarxa.
RESUM ARTICLE

En aquest article es pretén desenvolupar la idea que l'escola del segle XX respon a les necessitats i al model cultural definit per la societat industrial, mentre que en aquests moments està naixent, no sense grans dificultats i contradiccions, un nou model de centre docent, més adequat als canvis en el nostre model de societat; centre docent que anomenaré ½escola en xarxa+, que té en el seu contacte i contracte amb la resta d'agents educatius del territori, un dels seus trets més definidors.

AUTORS
Vilarrasa Cunillé, Araceli
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: L'escola i la ciutat
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL