Article L'organització de l'avaluació trimestral de l'alumnat nouvingut segons el seu horari individual a l'IES.
RESUM ARTICLE

A l'article, s'hi presenta el procés organitzatiu de confecció d'horari individualitzat d'un alumne o una alumna nouvingut des de la seva incorporació al sistema educatiu català. A més, s'hi adjunta una plantilla on es delimita el professional o els professionals que (trimestralment i per departaments o seminaris didàctics) imparteixen docència a l'estudiant. Si n'hi ha més d'un, s'han de coordinar per tal de concretar tant el procés d'ensenyament-aprenentatge que seguiran, com la seva avaluació.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Innovar en formació permanent.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL