Capítol La acción comunitaria desde el trabajo social
RESUM CAPíTOL

El treball social comunitari és l’objecte central d’aquest capítol, que fa un èmfasi especial en l’epistemologia d’aquest concepte i en els desafiaments i dificultats a què s’enfronta avui dia l’acció comunitària. En aquest context, es proposen una sèrie d’orientacions per al desenvolupament del treball comunitari plantejant els diferents moments en què s’estructura des que apareix el professional fins que es retira del camp d’intervenció. Un cop explicitat el procés, el capítol s’endinsa en el rol dels diferents implicats; els professionals, els polítics, la societat civil i els ciutadans. Per acabar, s’exposa el cas pràctic «Construcció de pràctiques participatives».FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Defineix i perfila el significat de l’acció comunitària i reuneix al llarg dels seus capítols un ventall ampli de professionals i estudiosos de diferents àmbits i disciplines que intervenen en les accions comunitàries: de l’educació escolar a la psicologia social; del treball social a la salut comunitària o l’educació social. Cadascun d’ells presenta la seva visió particular de l’acció comunitària, les seves àrees d’actuació i els seus reptes de futur, aportant, a més, la seva experiència o pràctica concreta. La diversitat de mirades i diàlegs que es presenten en aquest llibre són un punt de trobada per a totes les persones, grups, entitats i institucions d’índole diversa que desenvolupen la seva tasca professional en l’àmbit de la pedagogia social.

Llibre disponible per capítols
INDICE