Capítol La acción comunitaria desde el trabajo social
RESUM CAPíTOL

El treball social comunitari és l’objecte central d’aquest capítol, que fa un èmfasi especial en l’epistemologia d’aquest concepte i en els desafiaments i dificultats a què s’enfronta avui dia l’acció comunitària. En aquest context, es proposen una sèrie d’orientacions per al desenvolupament del treball comunitari plantejant els diferents moments en què s’estructura des que apareix el professional fins que es retira del camp d’intervenció. Un cop explicitat el procés, el capítol s’endinsa en el rol dels diferents implicats; els professionals, els polítics, la societat civil i els ciutadans. Per acabar, s’exposa el cas pràctic «Construcció de pràctiques participatives».FORMATS DISPONIBLES
4.99 €