Capítol La acción comunitaria es algo más que una moda
RESUM CAPíTOL

S’està produint una refundació de l’aspecte comunitari que obeeix a la necessitat de trobar nous camins per a l’acció social. Cada vegada es parla més de comunitat. Per veure que darrere del concepte d’acció comunitària hi ha una alternativa potent davant de fenòmens problemàtics de la nostra societat, en aquest capítol es clarifica què es pot entendre per comunitat, capital social i acció comunitària.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €