Capítol La acción comunitaria intercultural
RESUM CAPíTOL

L’acció comunitària és el procés social mitjançant el qual les persones i els grups que comparteixen un mateix espai en un mateix temps desenvolupen un sentiment col·lectiu de pertinença i esdevenen agents actius de la seva pròpia transformació social. Partint d’aquesta primera concepció, aquest capítol analitza com l’acció comunitària permet configurar la ciutat com un territori propici per a la interculturalitat. Així mateix, es recull la tensió entre ciutat i comunitat i es mostra com el projecte intercultural pot ajudar a superar-la.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Aquest llibre tracta sobre la gestió de la diversitat cultural, i pretén provocar un debat sobre com conjugar de manera vàlida i coherent l'acció comunitària des d'un model intercultural en l'àmbit local. Pretén també un segon objectiu de naturalesa política que té molt a veure amb la situació social actual i amb el compromís per transformar-la vers escenaris de convivència on es respectin els drets humans. El llibre assenyala l'època present com un brou de cultiu potent del que podríem anomenar neototalitarisme, promovent, de fons, un replegament identitari, una negació de la diversitat com a riquesa i una imposició d'estàndards socials que trenquen els fràgils fils de la convivència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I
Parte II