Capítol La acción comunitaria puede desarrollarse en ámbitos distintos
RESUM CAPíTOL

L’acció comunitària és un procés que es pot originar i desenvolupar en àmbits diferents, cadascun dels quals amb unes peculiaritats, tradicions, maneres de fer... En aquest capítol es fa referència a alguns d’aquests àmbits, com ara el de l’educació escolar, el de la salut, el del treball social, el de l’educació social i el medi obert, els quals es poden interrelacionar a causa de la interdisciplinarietat i la interprofessionalitat característica de l’acció comunitària.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €