Capítol La acción directiva
RESUM CAPíTOL

La naturalesa i les característiques dels centres escolars, així com la complexitat de la tasca educativa, són algunes raons que fan que aquestes institucions tendeixin a racionalitzar el treball de les persones que hi treballen. És necessari doncs que existeixi alguna persona (directora, cap de departament, coordinadora de cicle...), o un petit grup de persones (equip directiu) que pugui assumir i exercir tasques directives, imprescindibles en qualsevol grup organitzat. Aquest capítol se centra en la funció directiva dels centres escolars i en el paper que assumeixen i exerceixen els directius en els processos de canvi i innovació. Es mostren, finalment, dues experiències de diferents centres i propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €