Llibre La acción política desde la comunidad
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa
EAN: 978-84-7827-653-0
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
-5% 15.20 €
14.43 €
-5% 10.70 €
10.16 €
Resum del llibre
Aquest llibre tracta de les relacions existents entre l’acció política i l’acció comunitària, i es posa de manifest que la comunitat no és només un espai per a l’acció, ni un contenidor seu, sinó que la comunitat és per ella mateixa un subjecte polític que actua i es desenvolupa dins de marcs polítics. S’hi revisa quina és la situació dels diversos actors que formen part de la comunitat i com aquests es posicionen enfront dels marcs polítics actuals. Els autors, tots ells molt implicats en l’acció política i social de les seves comunitats, reflexionen en cadascun dels capítols a l’entorn de com tornar a una política entesa com un procés orientat «a la toma de decisiones para la consecución de objetivos compartidos, para gestionar y resolver los conflictos colectivos, y para crear cierta coherencia social», tal com ens proposa la coordinadora del llibre en la seva introducció.