Capítol La acción tutorial es una tarea compartida entre todos los miembros del equipo educativo y está en clara conexión con los recursos del entorno
RESUM CAPíTOL

L’acció tutorial no s’ha d’entendre com una funció que correspon exclusivament al professor designat com a tutor, sinó que només es podrà dur a terme en tota la seva amplitud i complexitat des d’una concepció col·laborativa, com una tasca compartida entre tots els membres de l’equip educatiu i amb el suport d’altres professionals i la coordinació amb ells i els recursos de l’entorn. Per això, l’objectiu d’aquest capítol és abordar l’acció tutorial i el treball en equip, insistint en qüestions com millorar l’eficàcia de les reunions o la coordinació de l’avaluació, entre d’altres. També s’inclouen exemples pràctics sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Desenvolupa amb detall els diferents àmbits en què es desplega l’acció tutorial i presenta la tutoria com un recurs de qualitat per a l’educació, que contribueix de manera decisiva al bon desenvolupament del procés formatiu dels alumnes, contemplant d’una manera global i integrada els diferents aspectes (personals, socials, acadèmics) que en conformen l’evolució i també els diferents contextos en què es desenvolupen i que hi influeixen (escolars, familiars, socials).

Llibre disponible per capítols
INDICE