Capítol La acción tutorial ha de ser planificada desde un planteamiento integral y en coherencia con los proyectos del centro
RESUM CAPíTOL

Una planificació acurada de l’acció tutorial, que respongui a les característiques i necessitats del context i que s’integri coherentment amb els projectes del centre, és imprescindible per poder dur a terme totes les funcions assignades al tutor i aconseguir els objectius educatius importants que es pretenen amb el desenvolupament de l’acció tutorial. Però en què consisteix un pla d’acció tutorial? Com podem fer partícips l’alumnat, la família, el professorat... en la seva programació? I com podem avaluar el resultat de l’acció tutorial? Aquest capítol parla d’això i inclou exemples pràctics sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Desenvolupa amb detall els diferents àmbits en què es desplega l’acció tutorial i presenta la tutoria com un recurs de qualitat per a l’educació, que contribueix de manera decisiva al bon desenvolupament del procés formatiu dels alumnes, contemplant d’una manera global i integrada els diferents aspectes (personals, socials, acadèmics) que en conformen l’evolució i també els diferents contextos en què es desenvolupen i que hi influeixen (escolars, familiars, socials).

Llibre disponible per capítols
INDICE