Llibre La acogida al profesorado de nueva incorporación


FORMATS DISPONIBLES
17,70 €
16,82 €
12,40 €
11,78 €
Resum del llibre
Un dels processos que contribueix en gran manera a l’enfortiment institucional rau en l’acollida al professorat: la manera com és debut, com se li transmet el tarannà del centre i, sobretot, el grau de coherència entre el que s’expressa i la realitat que es percep en el dia a dia, confereixen seguretat al que acaba d’arribar i el condueixen a formar-se expectatives positives referides a l’aprenentatge dels alumnes i, també, al seu desenvolupament professional com a docent. La millora de l’acollida als nous implica posar atenció en els aspectes tècnics (la delimitació detallada del que es va a fer), en els aspectes relacionals (com fer-ho de manera que aflorin relacions interpersonals positives) i, sobre tot, en les persones (els agents d’acollida i els professionals de nova incorporació).