Capítol La actividad del alumno como eje
RESUM CAPíTOL

El curs s’ha d’estructurar a partir de l’activitat de l’alumnat. Estructurar el procés formatiu al voltant de l’activitat de l’alumnat vol dir trencar amb un model d’impartició centrat en el docent i en el currículum, que no té en compte ni els avenços de la psicologia de l’aprenentatge ni les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la (in)formació i de la comunicació. Aquest capítol explica les diferències entre els dos models i com s’ha produït aquest canvi, i mostra uns quants exemples de model d’aprenentatge centrat en l’alumne.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €