Capítol La actividad metalingüística en la enseñanza de la lectura y la escritura. Análisis de situaciones en las aulas de 5 y 5 años
RESUM CAPíTOL

Les activitats de redacció o de lectura col·lectiva de textos a les aules d’educació infantil permeten una anàlisi profunda dels contextos que el professor ofereix, de les estratègies que fa servir i dels continguts metalingüístics que posa a disposició de nens i nenes. L’anàlisi de les estratègies de les professores i de les seqüències interactives és l’objectiu d’aquest capítol, dedicat a l’activitat metalingüística en l’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura en educació infantil.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE