Capítol La adolescencia y la escuela son compatibles
RESUM CAPíTOL

Encara que pugui no semblar-ho, l’adolescència i l’escola són compatibles, però cal posar-se d’acord en com ha de ser una «escola adolescent» i en quins són els objectius educatius d’aquesta etapa. Aquest capítol parla d’això i se centra en la compatibilitat o incompatibilitat entre les necessitats de l’adolescent i les obligacions de l’escola. De la mateixa manera, també insisteix en el fet de conèixer i entendre els «territoris adolescents» —aules, passadissos, patis...— com a espais clau de les interaccions adolescents, i en com cal «obrir l’escola» per compartir amb la comunitat (professionals socials, de la salut...) la tasca d’educar.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
El llibre no vol ser un manual d’autoajuda per a adults desesperats, sinó la recopilació de propostes educatives per a aquells adults que intervenen en l’educació dels joves i són conscients que amb els adolescents no val tot.  Algunes de les idees desenvolupades resulten útils per a les mares i els pares que viuen enmig del binomi desesperació-il·lusió l’adolescència dels seus fills, i constitueixen un lloc de trobada amb el nucli educatiu que comparteixen amb els tutors a les escoles. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen i a respondre preguntes com ara: En què consisteix ser adolescent? ? Posar en crisi el món adult, enfrontar-s’hi, transgredir-ne les normes és ser un adolescent problemàtic?? Què és significatiu en la vida d’un adolescent? Com podem descobrir-lo i interpretar-lo?

Llibre disponible per capítols
INDICE