Capítol La alfabetización digital debe priorizar el aprendizaje ético y crítico en pantallas, antes que el tecnológico
RESUM CAPíTOL

L’educació en pantalles i en entorns virtuals és fonamental per dotar la ciutadania, i especialment als adolescents, d’eines per saber estar al dia sense que el dia a dia ens superi i ens desconnecti. Pel que fa a aquest tema, aquest capítol vol respondre, entre d’altres, a interrogants com ara: Què aporta l’alfabetització digital a l’educació en comunicació audiovisual? Com fan servir les tecnologies els/les adolescents i joves? Quin és el paper de les xarxes socials en tot això?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE