Capítol La animación: propuetas didácticas
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén abordar les possibilitats creatives i educatives de la generació de productes audiovisuals que impliquen l’animació de diversos elements. Les tres opcions que es presenten comprenen l’ús de tècniques bàsiques de creació audiovisual, com ara els Stopmotion, el Timelapse o l’animació amb personatges digitals. Així doncs, s’ofereixen nombroses idees i explicacions sobre algunes qüestions tècniques d’utilitat per a qui vulgui dur les seves propostes a la pràctica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre

Partint de l’àrea de música i des d’una perspectiva interdisciplinària, aquest llibre ofereix idees per experimentar amb allò que és sonor i també per pensar en la seva aplicació en creacions mixtes, audiovisuals i multimèdia. Aquesta possible interconnexió, que possibilita el treball interdisciplinari, es fa evident a través de propostes elaborades per especialistes de música, tots ells docents en actiu i en contacte permanent amb l’alumnat. Des del seu propi àmbit, cadascuna d’aquestes propostes ens convida a integrar temes i continguts d’altres àrees trencant les fronteres entre les aules i els espais adjudicats a les diverses matèries.


Llibre disponible per capítols
INDICE