Capítol La argumentación como eje central de un programa formativo para biología de bachillerato
RESUM CAPíTOL

L'argumentació té com a principal objectiu avalar una conclusió, hipòtesi o teoria mitjançant l'ús d'una sèrie de proves. La importància d'aportar arguments dins del llenguatge científic del nostre alumnat de batxillerat ens permet exposar les evidències necessàries en un moment donat per defensar la idea que es proposa. El principal objectiu del present capítol és descriure un programa formatiu dissenyat per desenvolupar la competència en argumentació en estudiants de batxillerat. El programa s'ha desenvolupat en els dos cursos corresponents al batxillerat. Per a la selecció i seqüenciació d'activitats que formen part del programa s'ha utilitzat l'esquema d'aprenentatge progressiu sobre argumentació proposat en la literatura que inclou tant la construcció com la crítica d'arguments científics. Es descriu l'estructura general i s'analitzen els aspectes concrets de l'argumentació tractats en cadascuna de les activitats que el constitueixen. El primer any del programa formatiu es dedica fonamentalment a la construcció d'arguments i s'inicia en la crítica. El segon any, el programa se centra fonamentalment en la crítica d'arguments. Aquest programa formatiu s'ha dut a terme amb un grup de vint-i-un estudiants de biologia de batxillerat del centre M.ª Inmaculada d'Antequera (Màlaga). Finalment, es fan algunes consideracions finals sobre resultats obtinguts i la percepció d'estudiants sobre el programa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo