Capítol La argumentación oral
RESUM CAPíTOL

L’argumentació és una activitat discursiva que pot sorgir en qualsevol situació de la vida quotidiana i professional, on es presenta una controvèrsia, desacord o polèmica sobre un tema, i que té com a finalitat aconseguir l’adhesió del destinatari a l’opinió que exposa l’argumentador. Aquest capítol presenta les característiques discursives i lingüístiques del discurs argumentatiu, com ara el context de l’argumentació, l’estructura del discurs argumentatiu formal i les estratègies argumentatives.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €