Capítol La atención a la diversidad en educación infantil: los rincones
RESUM CAPíTOL

Les autores analitzen en aquest capítol la intervenció educativa per atendre la diversitat en l'ensenyament infantil. Per això proposen els racons com una forma d'organització on cada nen o nena pot actuar amb autonomia i triar l'activitat en funció de les seves necessitats i interessos. Desenvolupen aquesta metodologia mitjançant la descripció de la seva posada en pràctica a l'aula amb exemples clars i criteris pedagògics que permeten implementar-los correctament.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €