Capítol La atención a la diversidad en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

L’eix central d’aquest capítol és l’educació inclusiva com a element per a la transformació global de l’escola i dels sistemes educatius. A partir d’aquest tema, s’aborda l’ensenyament adaptatiu com a estratègia bàsica de resposta a la diversitat en una educació inclusiva, analitzant els diversos nivells i àmbits d’atenció a la diversitat en l’educació secundària des d’una perspectiva inclusiva. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE