Capítol La atención a la diversidad en la escuel inclusiva
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitzen quines són les diverses mesures que els centres inclusius posen en marxa per respondre a la diversitat del conjunt del seu alumnat, tant des del punt de vista del currículum com de la flexibilitat en l’organització i el funcionament del centre. D’aquesta manera, es revisen les característiques que ha de tenir un centre inclusiu, els agrupaments específics com a mesures d’atenció a la diversitat, la flexibilització del currículum pel que fa a l’organització dels continguts, programes de suport a l’aprenentatge, entre d’altres, i el paper de l’orientador com a coordinador del pla d’atenció a la diversitat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE