Capítol La atención a los alumnos y las alumnas en desventaja cultural
RESUM CAPíTOL

Determinades característiques dels alumnes i les alumnes exigeixen canvis en les formes d’ensenyament. En aquest capítol s’analitza la manera més adequada d’organitzar l’escolarització dels alumnes l’origen sociocultural dels quals pot suposar un desavantatge per a l’aprenentatge. L’acollida de l’alumnat immigrant, la importància de la tutoria, l’aprenentatge de la llengua o llengües de la societat d’acollida, l’atenció a les famílies, la interculturalitat i l’aprenentatge en el temps de lleure són els temes tractats al llarg del capítol, en el qual també es presenten algunes estratègies metodològiques i d’adaptació del currículum de la classe.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE