Capítol La atención al alumnado con altas capacidades
RESUM CAPíTOL

Determinades característiques dels alumnes i les alumnes exigeixen canvis en les formes d’ensenyament. En aquest capítol s’aborda la resposta als alumnes i les alumnes amb altes capacitats i es parla de la importància de conèixer, detectar i identificar les diferents tipologies d’alumnat d’altes capacitats a fi de saber quines necessitats educatives han de ser satisfetes. Així mateix, es presenten els objectius i les estratègies d’intervenció educativa, les seves implicacions per a l’organització i el funcionament dels centres i l’actuació del professorat a les aules i amb les famílies.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE