Capítol La atención al alumnado con necesidades educativas especiales
RESUM CAPíTOL

Determinades característiques dels alumnes i les alumnes exigeixen canvis en les formes d’ensenyament. Aquest capítol descriu l’evolució que ha tingut la manera d’entendre les anomenades necessitats educatives especials (NEE), i com caldria atendre aquest alumnat en els centres inclusius. S’hi explica l’origen i les controvèrsies sorgides al voltant del concepte de les NEE, les barreres per a la presència, l’aprenentatge i la participació com a alternativa a aquest enfocament, i la funció que té l’orientació educativa davant les demandes d’intervenció amb aquest alumnat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE