Capítol La atención al alumnado con problemas de salud mental
RESUM CAPíTOL

Determinades característiques dels alumnes i les alumnes exigeixen canvis en les formes d’ensenyament. Aquest capítol analitza les dificultats que els centres educatius estan tenint per identificar, entendre i respondre a les necessitats dels alumnes i les alumnes amb problemes de salut mental, un àmbit d’intervenció especialment complex, entre altres factors, per l’exigència del treball intersectorial que implica. S’hi descriuen els diferents tipus de patologia psiquiàtrica, abordant els aspectes clau que permeten afrontar aquest tipus de dificultats en el context escolar, en integració amb la resta de serveis sanitaris, educatius i socials.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE