Capítol La atención educativa en modalidad oral al alumnado con pérdida auditiva: evaluación y asesoramiento
RESUM CAPíTOL

La pèrdua auditiva té un paper important en l’adquisició del llenguatge oral però els seus efectes poden ser contrarestats mitjançant una intervenció educativa que posi èmfasi, alhora, en la compensació precoç d’aquesta pèrdua auditiva i a ajudar pares i mestres a entendre la necessitat d’interactuar de manera diferent amb els nens sords. Aquest text mira de conèixer de quina manera utilitza el nen sord la seva competència per aprendre i de quina manera els professionals haurien d’ajudar les famílies i els mestres a entendre les seves necessitats per donar-li una atenció educativa ajustada.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje