Capítol La autoevaluación y la coevaluación en el aprendizaje autónomo y cooperativo (u otra forma de plantear la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de
RESUM CAPíTOL

El propòsit d’aquest capítol és exposar i il·lustrar com la utilització de processos d’aprenentatge basats en la implicació de l’alumnat en l’autoavaluació i la coavaluació fa possible construir i posar en pràctica propostes didàctiques que contribueixin al desenvolupament de les capacitats d’aprenentatge autònom i cooperatiu. Així doncs, es presenta una proposta didàctica per al desenvolupament de continguts de condició física en l’educació secundària, la qual servirà com a exemple per a altres propostes didàctiques, adreçades a altres etapes i amb un altre tipus de continguts propis de l’educació física.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE