Capítol La autoevaluación y la coevaluación en el aprendizaje autónomo y cooperativo (u otra forma de plantear la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de
RESUM CAPíTOL

El propòsit d’aquest capítol és exposar i il·lustrar com la utilització de processos d’aprenentatge basats en la implicació de l’alumnat en l’autoavaluació i la coavaluació fa possible construir i posar en pràctica propostes didàctiques que contribueixin al desenvolupament de les capacitats d’aprenentatge autònom i cooperatiu. Així doncs, es presenta una proposta didàctica per al desenvolupament de continguts de condició física en l’educació secundària, la qual servirà com a exemple per a altres propostes didàctiques, adreçades a altres etapes i amb un altre tipus de continguts propis de l’educació física.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €