Capítol La ayuda entre iguales
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol ens disposem a desenvolupar el concepte d'ajuda entre iguals, una tipologia d'activitats que tenen la relació pedagògica entre alumnes com a eix central i en la qual els alumnes treballen junts mantenint una relació d'asimetria. Així doncs, aportarem una definició del concepte i n'exposarem les característiques fonamentals. També es presenten la conceptualització i els trets propis de cadascuna de les modalitats establertes: el monitoratge, la tutoria, la difusió, l'acompanyament i la mediació.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Material complementari

Capítols que descriuen experiències d'ajuda entre iguals dutes a terme en centres de secundària durant tres anys consecutius: 

Capítulo 5. Lengua y cultura entre amigos
Capítulo 6. La práctica deportiva con los compañeros

Aquest llibre fa una proposta en la qual els alumnes ensenyen als companys mitjançant una activitat planificada amb una clara voluntat educativa. Aquesta pràctica, de gran potencial educatiu, permet treballar sobre continguts acadèmics i posa en joc un dinamisme pedagògic essencial per a la vida i les relacions afectives entre persones. Obra essencial per a mestres i mestres que vulguin aplicar i conèixer en profunditat aquesta classe de pràctiques, sistematitzant les qüestions clau en relació amb la forma així com la teoria que les sustenta, en una proposta senzilla però brillant, fàcilment extrapolable a diversitat de contextos.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación teórica
Parte II: Aproximación práctica
Parte III: Nuestra contribución