Capítol La ayuda entre iguales
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol ens disposem a desenvolupar el concepte d'ajuda entre iguals, una tipologia d'activitats que tenen la relació pedagògica entre alumnes com a eix central i en la qual els alumnes treballen junts mantenint una relació d'asimetria. Així doncs, aportarem una definició del concepte i n'exposarem les característiques fonamentals. També es presenten la conceptualització i els trets propis de cadascuna de les modalitats establertes: el monitoratge, la tutoria, la difusió, l'acompanyament i la mediació.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €