Article La biblioteca escolar com a centre d'aprenentatge a l'educació infantil i primària. L'experiencia de l'escola rural de Llobera.
RESUM ARTICLE

La biblioteca d'escola i d'aula constitueix un recurs d'aprenentatge essencial i té un potencial il·limitat. Una metodologia que permeti la flexibilitat en el procés d'ensenyament-aprenentatge i s'adapti als interessos personals i a la diversitat d'aquest procés d'aprendre inclou també la biblioteca en la quotidianitat de l'escola. La biblioteca, al nostre centre, és un dels eixos vertebradors de les activitats didàctiques, com a recurs per aprendre a aprendre.

AUTORS
Barrera i Vilà, Marta


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €