Article La biblioteca escolar com a centre d'aprenentatge a l'educació secundària. L'experiència de l'Escola Tècnica Professional del Clot.
RESUM ARTICLE

En aquest article, s'hi presenta un exemple d'articulació de la biblioteca escolar com a eina educativa vers el desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals mitjançant diverses vies d'actuació: l'apropiació de continguts de les diferents àrees per mitjà de recursos informatius que impliquen llegir i escriure, el desenvolupament de la competència informacional per aprendre a investigar i informar-se i la formació i l'experiència literàries.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €