Article La biblioteca escolar com a centre de foment de lectura. L'experiència de l'escola Costa i Llobera.
RESUM ARTICLE

La biblioteca de l'escola és un centre de foment de la lectura i, alhora, constitueix un espai d'aprenentatge. Crear el gust per la lectura i aprendre a tractar la informació és, per als centres docents, un objectiu pedagògic cabdal. En termes curriculars, l'escola té un encàrrec important que afectarà tot el procés d'aprenentatge de cada estudiant. Aquest procés ha de possibilitar que s'adquireixin coneixements nous, tot buscant, seleccionant, ordenant les informacions noves i redefinint els coneixements previs. En aquest sentit, esdevé necessari que la responsable de la biblioteca i l'equip de mestres treballin conjuntament.

AUTORS
Laplana i Montserrat, Mercè / Bastida Soriano, M. Dolors


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €