Capítol La biblioteca pública como un espacios social para la integración tecnológica: la biblioteca pública del distrito Latina Antonio Mingote. Experiencia
RESUM CAPíTOL

En poc temps els espais i mobiliari de les biblioteques han canviat i, juntament amb la revolució tecnològica, s’inicien nous serveis que permeten més interacció amb els usuaris. La biblioteca pública esdevé un espai on tots els ciutadans poden utilitzar els seus serveis, de manera que es desenvolupa l’àmbit de la formació d’usuaris i serveis amb relació a la seva oferta. Com a exemple d’això, aquest capítol presenta l’experiència d’alfabetització informacional de la biblioteca pública Antonio Mingote, del districte de Latina, a Madrid, on s’elabora un programa amb el qual es pot pal·liar la bretxa digital existent en els ciutadans i usuaris que participen en els seus serveis.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos