Capítol La calidad del matrimonio y el estado psicológico de los padres
RESUM CAPíTOL

Els matrimonis infeliços són dolents per als nens i nenes. La qualitat del matrimoni i l'estat psicològic dels pares i mares és vital per al seu desenvolupament. L'autora analitza el conflicte conjugal i la funció educativa dels pares, així com el benestar psicològic dels nens i les relacions entre els germans. En aquest sentit, els fills dels pares en conflicte són més susceptibles de tenir problemes de conducta com ara agressivitat, desobediència i dificultat per controlar les seves emocions.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €