Capítol La capacidad de argumentar y contraargumentar en secundaria a través de la tecnología. ¿Agua del grifo o embotellada?
RESUM CAPíTOL

La capacitat d'argumentació és fonamental per a l'aprenentatge de les ciències, especialment per  abordar qüestions socials que presenten una rellevància actual en els mitjans i que tenen connexió amb la ciència (qüestions socialment vives, QSV). En aquest capítol es presenta el disseny d'un programa formatiu per a l'aprenentatge a secundària de la capacitat d'argumentar i contraargumentar utilitzant la tecnologia com a recurs. Aquest s'ha provat amb estudiants de secundària de tercer i quart curs (14 a 16 anys) en l'assignatura de física i química. Les sessions que es presenten estan seqüenciades de la manera següent: una presentació inicial sobre què és argumentar en ciència; una activitat pràctica de construcció d'arguments; una activitat d'anotacions sobre vídeo per construir arguments i contraarguments utilitzant CoAnnotation i, finalment, un debat virtual amb Kialo-Edu en el qual, a més d'argumentar, han de construir contraarguments per rebatre les propostes contràries. Després de la seva implementació es manifesta que el coneixement científic permet millorar la capacitat d'argumentar per elaborar afirmacions sobre una determinada qüestió i així poder contraargumentar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo