Formació La coeducación: seguir construyendo (AUTOFORMATIVO 10H)
COL·LECIONS: Cursos Autoformativos


FORMATS DISPONIBLES
25,00 €
Resum del contingut formatiu

10 h | Curs autoformatiu

Descripció

Aquest curs aborda la importància de la coeducació avui, des de la ferma convicció que la nostra actuació com a docents respon a una concepció ideològica determinada sobre l'educació i de la persona i, especialment, del nostre interès perquè la igualtat d'oportunitats es produeixi no només en l'accés, sinó també durant els processos d'ensenyament-aprenentatge i en la consecució de resultats a l'acabar el període escolar.

Metodologia
El curs consta d'una infografia de base, així com d'una sèrie de lectures i recursos per a la seva comprensió. Per al seu desenvolupament, es plantegen diverses activitats interactives sobre el material (autocorrectives). No estan tutoritzats.